Doç. Dr. DEMİR KÖK NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. DEMİR KÖK

T: (0282) 250 2060

M dkok@nku.edu.tr

W dkok.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Bahçe Bitkileri
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TRAKYA
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BAHÇE BİTKİLERİ
Öğrenim Yılları: 2001
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 1996
Tez:
Lisans
Üniversite: TRAKYA
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BAHÇE BİTKİLERİ
Öğrenim Yılları: 1994
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİV. ZİRAAT FAK. BAHÇE BİTKİLERİ
2013-
Yrd. Doç. NAMIK KEMAL ÜNİV. ZİRAAT FAK. BAHÇE BİTKİLERİ
2006-
Yrd. Doç. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAK. BAHÇE BİTKİLERİ
2005-
Arş. Gör. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAK. BAHÇE BİTKİLERİ
2001-
Araş. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAK. BAHÇE BİTKİLERİ
1997-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Bağ Yetiştirme ve Islahı
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KÖK D., BAL E., COMPOSITIONAL DIFFERENCES IN PHENOLICCOMPOUNDS AND ANTHOCYANIN CONTENTS OF SOMETABLE AND WINE GRAPE (V. vinifera L.) VARIETIES FROMTURKEY, Oxidation Communications, vol. 40, pp. 648-656, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded
2. KÖK D., BAL E., Leaf Removal Treatments Combined with Kaolin Particle Film Technique from Different Directions of Grapevine’s Canopy Affect the Composition of Phytochemicals of cv. Muscat Hamburg (V. Vinifera L.), Erwerbs-Obstbau, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
3. KÖK D., Assessment of Electrochemical Attribute and Monoterpene Content of Twelve Aromatic Grape Cultivars (V. vinifera L.) Grown under the Ecological Conditions of Northwestern Turkey, OXIDATION COMMUNICATIONS, vol. 40, pp. 557-564, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded
4. KÖK D., BAL E., Chemical and Non-Chemical Thinning Treatments Influence BerryGrowth and Composition of Cv. ShirazWine Grape (V. vinifera L.), Erwerbs-Obstbau, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded
5. KÖK D., BAL E., Electrochemical Properties and Biochemical Composition of Cv. Shiraz Wine Grape (V. vinifera L.) Depending on Various Dose and Application Time of Foliar Microbial Fertilizer Treatments, Erwerbs-Obstbau, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded
6. KÖK D., BAL E., Seedless Berry Growth and Bioactive Compounds of cv. ‘Recel Uzümü’ (V. Vinifera L.) as Affected by Application Doses and Times of Pre-Harvest Thidiazuron, Erwerbs-Obstbau, vol. 58, pp. 253-258, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded
7. KÖK D., Effects of Foliar Seaweed and Humic Acid Treatments on Monoterpene Profile and Biochemical Properties of cv. Riesling Berry (V. vinifera L.) Throughout the Maturation Period, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 13, pp. 67-74, 2016.
Özgün Makale
8. KÖK D., Variation in Total Phenolic Compounds, Anthocyanin and Monoterpene Content of ‘Muscat Hamburg’ Table Grape Variety (V. vinifera L.) as Affected by Cluster Thinning and Early and Late Period Basal Leaf Removal Treatments, Erwerbs-Obstbau, vol. 58, pp. 241-246, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded
9. KÖK D., BAHAR E., EFFECTS OF DIFFERENT VINEYARD ALTITUDES AND GRAPEVINE DIRECTIONS ON SOME LEAF CHARACTERISTICS OF CV. GAMAY VITIS VINIFERA L., Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol. 21, pp. 320-324, 2015.
Özgün Makale CABI
10. KÖK D., A review on grape growing in tropical regions, Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, vol. 1, pp. 1236-1241, 2014.
Ulakbim Erişim Linki
11. KÖK D., BAL E., The Response of Monoterpene Compounds of cv. Gewürztraminer Grape (Vitis vinifera L.) to Various Doses of Prohexadione-Calcium Applied at Different Periods, Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, vol. 1, pp. 1231-1235, 2014.
Özgün Makale Ulakbim Erişim Linki
12. KÖK D., B. E., Ç. S., Influences of Various Canopy Management Techniques on Wine Grape Quality of V. vinifera L. cv . Kalecik Karasi, Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol. 19, pp. 1247-1252, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
13. KÖK D., Farklı Salisilik Asit Dozlarının Asma Anaçlarının Tuzluluğa Dayanımı Üzerine Etkileri, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol. 9, pp. 32-40, 2012.
Özgün Makale Erişim Linki
14. KÖK D., Influences of Pre- and Post-Verasion Cluster Thinning Treatments on Grape Composition Variables and Monoterpene Levels of Vitis vinifera L. Cv. Sauvignon Blanc, Journal of Food, Agriculture & Environment, vol. 9, pp. 22-26, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
15. BAL E., K. D., Ç. S., Kozak Siyahı Üzüm Çeşidi Üzerine Hasat Sonrası Bazı Uygulamaların Etkisi, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol. 8, pp. 65-76, 2011.
Özgün Makale
16. KÖK D., Involvement of peroxidase activity in various sensitivity to gamma irradiation in scions of Cabernet Sauvignon and Merlot cvs (Vitis vinifera L.), Journal of Food, Agriculture & Environment, vol. 9, pp. 392-396, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
17. KÖK D., B. E., Ç. S., Ö. C., K. A., The Influences of Different Seaweed Doses on Table Quality Characteristics of cv. Trakya Ilkeren (Vitis vinifera L.), Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol. 16, pp. 429-435, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
18. KÖK D., Effects of UV-C Treatment on Kiwifruit Quality During the Storage Period, Journal of Central European Agriculture, vol. 10, pp. 375-382, 2009.
Özgün Makale Erişim Linki
19. BAHAR E., KORKUTAL İ., KÖK D., ÇELİK S., The Relationships Between Shoot Elongation and Shoot Removal Force in Some Grape Cultivars (V. vinifera L.), World Applied Sciences Journal, vol. 6, pp. 1089-1095, 2009.
Özgün Makale Erişim Linki
20. BAHAR E., K. D., K. D., Hidroponik Kültür ve Fidanlık Koşullarında Yetiştirilen Aşılı Asma Fidanlarının Karbonhidrat ve Azot İçerikleri ile Bağdaki Tutma Performansları Üzerine Araştırmalar, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 21, pp. 15-26, 2008.
Özgün Makale Erişim Linki
21. KÖK D., A. E., K. İ., B. E., Forage and nutritive value of the pruning residues (leaves plus summer lateral shoots) of four grapevine (Vitis vinifera L.) cultivars at grape harvest and two post-harvest dates, Spanish Journal of Agricultural Research, vol. 5, pp. 517-521, 2007.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
22. BAL E., K. D., Effects of UV-C and Salicylic Acid on Quality of “Muskule” Table Grapes During Cold Storage, Journal of Applied Horticulture, vol. 9, pp. 127-131, 2007.
Özgün Makale Erişim Linki
23. KÖK D., Responses of V. vinifera subsp. sylvestris (C.C. Gmelin) Ecotypes Originated from Two Different Geographical Regions of Turkey to Salinity Stress at Seed Germination and Plantlet Stages, Pakistan Journal of Biological Sciences, vol. 10, pp. 2631-2638, 2007.
Özgün Makale Erişim Linki
24. BAL E., K. D., The Effects of Glycerin Added Ethephon Treatments on Fruit Characteristics of Actinidia deliciosa Cv. Hayward, Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol. 13, pp. 291-300, 2007.
Özgün Makale Erişim Linki
25. BAL E., K. D., Kivide (Actinidia deliciosa) Farklı Dozda Karpit Uygulamalarının Bazı Meyve Kalite Kriterlerine Etkileri, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol. 3, pp. 213-219, 2006.
Özgün Makale Erişim Linki
26. ÇELİK S., K. D., Effects of Air Pollution Agents on Organic Viticulture, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 6, pp. 814-817, 2005.
Özgün Makale Erişim Linki
27. KÖK D., Ç. S., Effects of Different Ethrel Dosages on Some Quality Attributes of Cv. Hayward (Actinidia deliciosa), Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol. 10, pp. 447-452, 2004.
Özgün Makale
28. KÖK D., B. E., K. I., Ç. S., From Precision Viticulture Standpoint Some Technological Progresses, Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol. 10, pp. 43-46, 2004.
Özgün Makale
29. KORKUTAL İ., K. D., B. E., S. C., Hayward ve Matua Kivi (Actinidia deliciosa) Çeşitlerinde Çiçek Morfolojileri ve Fenolojilerinin Belirlenmesi, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi, vol. 17, pp. 217-224, 2004.
Özgün Makale Erişim Linki
30. BAHAR E., K. D., K. İ., Possibility of Rooting of the Pruned Canes in Grapevine (Vitis vinifera L.) then Obtaining Yield Grown in Hydroponic System, Pakistan Journal of Biological Sciences, vol. 7, pp. 1481-1487, 2004.
Özgün Makale Erişim Linki
31. KÖK D., Ç. S., Determination of Characteristics of Grape Berry Skin in Some Table Grape Cultivars (V. vinifera L.), Journal of Agronomy, vol. 3, pp. 141-146, 2004.
Özgün Makale Erişim Linki
32. KÖK D., K. İ., B. E., Ç. S., Identification of Grape Cultivars Via Microsatellite Markers, Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol. 10, pp. 191-194, 2004.
Özgün Makale
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KÖK D., Elektronik Burun Teknolojisi ve Şaraplık Üzümlerin (V. vinifera L.) Olgunluk Durumlarının Belirlenmesinde Kullanımı, Bahçe, cilt 45, ss. 702-706, 2016.
Ulakbim
2. KÖK D., Şaraplık Üzüm (V. vinifera L.) Yetiştiriciliğinde Asma Taç Yönetimi Uygulamalarının Önemi, Bahçe, cilt 45, ss. 707-711, 2016.
Ulakbim
3. BAHAR E., K. İ., K. D., Türkiye Bağcılığının Son Yıllardaki Gelişiminde Görülen Başlıca Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Trakya University Journal of Science, cilt 7, ss. 65-69, 2006.
Özgün Makale Erişim Linki
4. BAHAR E., K. İ., K. D., Türkiye Bağcılığının Son Yıllardaki Gelişiminde Görülen Başlıca Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Trakya University Journal of Science, cilt 7, ss. 65-69, 2006.
Özgün Makale Erişim Linki
5. KORKUTAL İ., B. D., K. D., U. S., Bazı Üzüm Çeşitlerinde (Vitis vinifera L.) In Vitro Testler Yardımıyla Polen Canlılığı ve Çimlenme Yeteneklerinin İncelenmesi, Trakya University Journal of Science, cilt 5, ss. 117-126, 2004.
Özgün Makale Erişim Linki
6. KÖK D., Ç. S., Bazı Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin Etkili Sıcaklık Toplamı Gereksinimlerinin Belirlenmesi ve Bunun Kalite Özellikleri Üzerindeki Etkisi, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi, cilt 4, ss. 23-27, 2003.
Özgün Makale Erişim Linki
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. ÇELİK S., K. D., Trakya’da Kivi Yetiştirme Olanakları, Tarım Renkly, ss. 38-42, 2006.
Özgün Makale
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. KÖK D., A Review on Grape Growing in Tropical Regions, Balkan Agriculture Congress (08.09.2014-11.09.2014).
Poster
2. KÖK D., BAL E., The Response of Monoterpene Compounds of cv. Gewürztraminer Grape (Vitis vinifera L.) to Various Doses of Prohexadione -Calcium Applied at Different Periods, Balkan Agriculture Congress (08.09.2014-11.09.2014).
Poster
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. KÖK D., Elektronik Burun Teknolojisi ve Şaraplık Üzümlerin (V. vinifera L.) Olgunluk Durumlarının Belirlenmesinde Kullanımı, VII. Bahçe Bitkileri Kongresi (25.08.2015-29.08.2015).
Poster
2. KÖK D., Şaraplık Üzüm Yetiştiriciliğinde (V. vinifera L.) Asma Taç Yönetimi Uygulamalarının Önemi, VII. Bahçe Bitkileri Kongresi (25.08.2015-29.08.2015).
Poster
3. KÖK D., Üzüm (Vitis vinifera L.) Çekirdeği Yağı ve Kullanım Olanakları, II. Bitkisel Yağ Kongresi (07.05.2015-09.05.2015).
Özet bildiri
4. ÇELİK S., K. D., Ağırlık Alan İlişkisinden Yararlanarak Kültür Asmasında Gerçek Yaprak Alanının Bulunması, Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (04.10.2011-08.10.2011).
Tam metin bildiri
5. ÇELİK S., K. D., B. E., Tekirdağ Şarköy Sahil Kuşağında Organik Kivi Yetiştiriciliği Olanaklarının İrdelenmesi, Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (04.10.2011-08.10.2011).
Tam metin bildiri
6. BAL E., K. D., Müşküle Üzüm Çeşidinin Soğukta Muhafazası Üzerine Mentol Uygulamalarının Etkileri, Bahçe Ürünlerinde IV. Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu (08.10.2008-11.10.2008).
Tam metin bildiri
7. ÇELİK S., K. D., B. E., Bağcılıkta Çeşit Değiştirme Aşılarının Gereği ve Başarı Oranı, Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (04.09.2007-07.09.2007).
Tam metin bildiri
8. ÇELİK S., K. D., B. E., Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinde Salkım Sıklığının Sayısal Değerlerle Tanımlanması, Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (04.09.2007-07.09.2007).
Tam metin bildiri
9. ÇELİK S., BAHAR E., KORKUTAL İ., KÖK D., Türkiye’de Doğal Olarak Yetişen Yabani Asmanın (V. vinifera ssp. silvestris) Tanımlanması ve Üretimde Kullanılabilme Olanakları Üzerine Araştırma, Türkiye 6. Bağcılık Sempozyumu (19.09.2005-23.09.2005).
Tam metin bildiri
10. ÇELİK S., B. E., K. İ., K. D., Trakya Ormanlarında Yabani Olarak Yetişen Böğürtlen (Rubus L.) Popülasyonundan Üstün Verimli Fertlerin Seçilmesi ve Bunların Teknolojik ve Kültürel Amaçlarla Üretilmesi, Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (08.09.2003-12.09.2003).
Tam metin bildiri
11. ÇELİK S., B. E., K. D., Daldırma Yöntemi ile Kivi Fidanı Üretimi, Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (14.09.1999-17.09.1999).
Tam metin bildiri
12. ÇELİK S., B. E., K. D., K. İ., Asma Fidanlarına Farklı Zamanlarda Uygulanan Ethrel’in Yaprak Dökümü ve Fidanların Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri, Türkiye 4. Bağcılık Sempozyumu (20.09.1998-23.09.1998).
Tam metin bildiri
13. ÇELİK S., K. D., Ekolojisinde Yetiştirilen Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinde Kışlık Gözlerin Sürmeye Zorlanmasıyla Verim Potansiyelinin Önceden Saptanması, Türkiye 4. Bağcılık Sempozyumu (20.09.1998-23.09.1998).
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
2. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi CABI
3. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
4. VITIS, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
5. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
6. SELÇUK TARIM VE GIDA BİLİMLERİ DERGİSİ, Hakemlik Sayısı:6.
Ulusal Dergi
Ulusal Projeler
1. GANOS DAĞLARI DOĞAL FLORASINDA BULUNAN KÜLTÜR ASMASINA (Vitis vinifera L.) AİT GENETİK MATERYALLERİN TOPLANMASI VE DNA İZOLASYONLARININ YAPILMASI, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 22.09.2014-01.11.2016.
2. GANOS DAĞLARI DOĞAL FLORASINDAN TOPLANAN KÜLTÜR ASMASI (V. VINIFERA L.) GENETİK MATERYALLERİNİN MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONUNUN YAPILMASI, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 22.09.2014-Devam Ediyor.
3. GANOS DAĞLARI DOĞAL FLORASINDA BULUNAN KÜLTÜR ASMALARINDAN (Vitis vinifera L.) TOPLANAN GENETİK MATERYALLERDE FİTOKİMYASAL ÖZELLİKLERİN BELİRLENMESİ, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 14.07.2014-01.11.2016.
4. Hidroponik Kültür ve Fidanlık Koşullarında Yetiştirilen Aşılı Asma Fidanlıklarının Odunsu Dokularda Karbonhidrat-Azot Birikimi ve Bağdaki Tutma Oranlarına Etkileri (TÜBAP-341), BAP, Araştırmacı.
5. Türkiye´de Doğal Olarak Yetişen Yabani Asmanın (V. vinifera ssp. sylvestris) Tanımlanması ve Üretimde Kullanılabilme Olanaklarının Araştırılması ( TARP-2184), TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı.
6. Trakya Ormanlarında Yabani Olarak Yetiştirilen Böğürtlen (Rubus L.) Populasyonundan Üstün Verimli Fertlerin Seçilmesi ve Bunların Teknolojik ve Kültürel Amaçlarla Üretilmesi (TÜBAP-233), TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı.